На основу члана 8. и 67. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1388/21 од 06.05.2021. године, о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и другог циклуса у академској 2021/2022. години на јавним високошколским установама, Одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци број: 02/04-3.675-46-2/21 од 09.04.2021. године, расписује се:

https://unibl.org/uploads/files/strane/konkursi/Konkurs%20upis%20studenata%20u%20prvu%20godinu%20prvog%20ciklusa%20studija%20u%20akademskoj%202020.21%20godini_WEB%20_drugi%20rok_1.pdf