Факултет/Академија/Објекат Приступачан улаз у зграду (прилазна рампа) Осигурана приступачност просторијама на вишим спратовима (лифт, платформа…) Приступачан мокри чвор Tактилне стазе за слијепа и слабовида лица Ознаке на Брајевом писму Друге алтернативне ознаке за информисање
Факултет политичких наука ДА ДА ДА НЕ НЕ ДЈЕЛИМИЧНО
Факултет физичког васпитања и спорта ДЈЕЛИМИЧНО НЕ ДА НЕ НЕ НЕ
Академија умјетности НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ
Економски факултет ДА ДА ДА НЕ НЕ НЕ
Пољопривредни факултет НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ
Рударски факултет НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ
Филолошки факултет ДА ДА ДА НЕ НЕ ДЈЕЛИМИЧНО
Електротехнички факултет НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ
Шумарски факултет ДА НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ
Природно-математички факултет ДА НЕ ДА НЕ НЕ НЕ
Правни факултет ДА ДА ДА НЕ НЕ НЕ
Медицински факултет – Централна зграда ДА ДА ДЈЕЛИМИЧНО ДЈЕЛИМИЧНО ДЈЕЛИМИЧНО ДЈЕЛИМИЧНО