<

Архитектонско-грађевинска приступачност објеката
за лица са инвалидитетом на Универзитету у Бањој Луци

Факултет/Академија/објекат

Приступачан улаз у зграду (прилазна рампа) Осигурана приступачност на вишим спратовима (лифт/платформа) Приступачан мокри чвор Тактилне стазе за слијепа и слабовида лица Ознаке на брајевом писму Друге алтернативне ознаке за информисање Напомена
Природно-математички факултет ДА НЕ ДА НЕ НЕ НЕ
Технолошки факултет НЕ ДЈЕЛИМИЧНО НЕ НЕ НЕ
Филозофски факултет ДА ДА ДА НЕ НЕ НЕ
Електротехнички факултет НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ
Економски факултет ДА ДА ДА НЕ НЕ НЕ
Филолошки факултет ДА ДА ДА НЕ НЕ НЕ
Архитектонско-грађевинскo-геодетски факултет – Булевар војводе Петра Бојовића бб ДА ДА ДА НЕ НЕ НЕ
Факултет безбједносних наука НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ
Правни факултет ДА ДА ДА НЕ НЕ НЕ
Факултет физичког васпитања и спорта НЕ НЕ ДА НЕ НЕ НЕ
Академија умјетности НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ
Рударски факултет НЕ НЕ ДЈЕЛИМИЧНО НЕ НЕ НЕ
Шумарски факултет ДА ДА ДА НЕ НЕ ДА
Архитектонско-грађевинскo-геодетски факултет – Булевар војводе Петра Бојовића бб ДА ДА ДА НЕ НЕ ДЈЕЛИМИЧНО
Медицински факултет – Централна зграда ДА ДЈЕЛИМИЧНО ДА НЕ НЕ ДЈЕЛИМИЧНО На локацији централне зграде постоје две зграде, адреса прве је Саве Мркаља 14. и у овој згради лифт није у функцији. У згради деканата Саве Мркаља 16. лифт је у функцији.
Медицински факултет – Зграда студијског програма стоматологија ДА НЕ ДА НЕ НЕ ДЈЕЛИМИЧНО
Медицински факултет – Зграда студијског програма фармације ДА НЕ ДА НЕ НЕ ДЈЕЛИМИЧНО Зграда је без спратова, обзиром на то нема потребе за лифтом.
Пољопривредни факултет НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ