Центар за подршку студентима са инвалидитетом нуди подршку свим студентима који се у својим студентским службама изјасне да су лица са инвалидитетом. Центар у оквиру својих дјелатности има за циљ идентификацију постојећих и потенцијалних студената.

У сарадњи са чланицама Универзитета, невладиним организацијама и  институцијама које имају програм рада за подршку лицима са инвалидитетом креира се академско окружење које би пружило адекватну подршку и унаприједило квалитет студирања кроз отклањање архитектонских баријера и прилагођавање наставног процеса.

Центру се, поред студената, за информације обраћају и средњошколци заинтересовани за упис на студије Универзитета у Бањој Луци, ради прилагођавања пријемног испита.

Након уписа на неки од факултета Универзитета у Бањој Луци, студент са инвалидитетом попуњава упитник који може добити у Центру или на интернет страници истог, те се након попуњавања израђује индивидуални профил подршке.

Уколико студент са инвалидитетом у току свог студирања наиђе на потешкоће у савладавању наставних обавеза потребно је да се јави у Центар. У складу са креираним профилом подршке и у сарадњи са проректором за наставу, те службама чланице Универзитета са кога студент долази, настојимо да уклонимо исте.

На Универзитету у Бањој Луци се уклањају архитектонске баријере које отежавају кретање студентима са тјелесним оштећењима.Постојеће зграде факултета се постепено прилагођавају потребама студената са инвалидитетом.

До сада су прилагођени сљедећи факултети: Факултет политичких наука, Филолошки факултет, Правни факултет, Економски факултет, Филозофски факултет, Шумарски факултет и Архитектонско грађевинско геодетски факултет. Остали факултети су дјелимично прилагођени, осим Рударског, Електротехничког и Пољопривредног факултета који су потпуно неприступачни за лица са тјелесним оштећењем, али је у плану и њихово прилагођавање.

Студентима који нису у могућности да користе литературу у стандардној штампи Центар нуди прилагођавање литературе у приступачним форматима. За слијепа и слабовида лица који познају Брајево писмо нудимо могућност штампања мањих публикација на Брајевом штампачу Index Basic DV-4. Можемо прилагодити литературу и у електронском формату која се потом може читати уз помоћ читача екрана или са увећаним словима на рачунару. Студенти којима је потребна литература у аудио формату могу нам се такође обратити. Постоји два начина израде аудио књиге. Први начин је уз помоћ компјутерски генерисаног гласа, тј. Уз помоћ синтетизатора говора. Други начин је да се тонски забиљежи глас живог човјека који чита текст. Тај снимак се потом обради и спреман је за употребу.

Центар посједује учионицу са асистивном опремом. Посједујемо два десктоп рачунара који су опремљени са говорним технологијама за слијепа и слабовида лица, прилагођеним тастатурама за лица са тјелесним инвалидитетом, наочарама за лица која не могу користити руке, и тастерима за симулацију миша за студенте који имају проблеме са моториком руку. Посједујемо и преносиве индуктивне петлје које се могу поставити у учионицу гдје је може користити студент са оштећењем слуха. Такође посједујемо и двије електронске Брајеве биљежнице за кориштење Брајевог писма у дигиталном окружењу. Слабовиди студенти могу користити и електронску лупу која функционише на принципу затвореног ТВ система. Посједујемо и три Олимпусова диктафона са којим студенти могу снимати предавања. Прије кориштења диктафона потребно је да студент обавијести своју катедру да има потребу да снима предавања. Студенти у центру могу изнајмити лаптоп уколико немају властити и могу га користити у току студија. Реверс се продужава сваких шест мјесеци. Када се студент изјасни да му је потребан лаптоп прије него што га почне користити лаптоп се софтверски прилагоди потребама студента.