Идентификација

Центар за помоћ студентима са посебним потребама у оквиру својих дјелатности има за циљ идентификацију постојећих и потенцијалних студената.
У сарадњи са факултетима, невладиним организацијама и  институцијама које имају програм рада за помоћ лицима са посебним потребама креира се академско окружење које би пружило адекватну подршку и унаприједило квалитет студирања кроз отклањање архитектонских баријера и прилагођавање наставног процеса.
Центру се, поред студената, за информације обраћају и средњошколци заинтересовани за упис на студије Универзитета у Бањој Луци, ради прилагођавања пријемног испита.

Након уписа на неки од факултета Универзитета у Бањој Луци, студент са инвалидитетом попуњава упитник који може добити у Центру или на интернет страници истог, те се након попуњавања израђује индивидуални профил подршке.

Подршка у настави

Уколико студент са инвалидитетом у току свог студирања наиђе на потешкоће у савладавању наставних обавеза потребно је да се јави у Центар. У складу са креираним профилом подршке и у сарадњи са проректором за наставу, те службама факултета са кога студент долази, настојимо да уклонимо исте.

 

Подршка студентима са тјелесним оштећењима

На Универзитету у Бањој Луци се уклањају архитектонске баријере које отежавају кретање студентима са тјелесним оштећењима.Постојеће зграде факултета се постепено прилагођавају потребама студената са инвалидитетом.

До сада су прилагођени сљедећи факултети: Факултет политичких наука, Филолошки факултет, Правни факултет и Економски факултет. Остали факултети су дјелимично прилагођени, осим Филозофског и Пољопривредног факултета који су потпуно неприступачни за лица са тјелесним оштећењем, али је у плану и њихово прилагођавање.

Од асистивне опреме за студенте са тјелесним оштећењем Центар располаже са двије прилагођене рачунарске тастатуре, наочале које омогућавају студентима са тјелесним оштећењем да користе рачунар без употребе руку, као и тастер који омогућава студентима који имају теже покретљиве руке да лакше користе рачунар.

 

Подршка студентима са оштећењем вида

Прилагођавање литературе – Када су у питању студенти са дјелимичним или потпуним оштећењем вида Центар за подршку студентима са инвалидитетом посједује Брајев штампач Index basic Dv4 којим можемо штампати материјале мањег обима.

Прилагођавање литературе у електронској форми – Центар за помоћ студентима са посебним потребама студентима са оштећењем вида може књигу која је штампана на обичној штампи скенирати и претворити у електронски формат читљив читачима екрана. Студенти са оштећењем вида који знају руковати рачунарима и говорним програмима на овај начин могу доћи до многобројне литературе.

Прилагођавање литературе у аудио форми – Литература у аудио форми се може израдити на два начина. Први и једноставнији начин, јесте да се књига скенира, претвори у електронски формат и са софтвером Балаболка и синтетичким гласом претвори у аудио форму. Други начин, који је спорији, израде литературе у аудио форми је снимање књиге у тонском студију користећи људски глас. Центар нема свој тонски студио и за снимање звучних књига сарађује са Ју БсРс.

Студенти који имају извјесног остатка вида у Центру могу користити електронске лупе које раде на принципу затвореног телевизијског система. Лупе су изузетно квалитетне и прилагодљиве различитим типовима слабовидости. Центар посједује једну преносну и једну стону лупу.
Студенти са инвалидитетом који имају потребу за слушањем аудио материјала у Центру могу користити дејзи плејер Виктор ридер. Плејер подржава све најновије стандарде звучних књига.

Студенти са инвалидитетом који не могу да хватају биљешке на предавањима и вјежбама имају право да снимају предавања и вјежбе. Студенти се обавезују да ће снимке користити искључиво у приватне сврхе и да их неће стављати у јавност. Центар за подршку студентима са инвалидитетом на Универзитету у Бањој Луци посједује три Олимпусова диктафона који праве квалитетан звучни запис. Студенти са инвалидитетом могу користити ове диктафоне на предавањима али прије тога доставити молбу катедри, те након одобрења картедра обавјештава професора да ће се предавање снимати.

У центру студенти са оштећењем вида могу користити и два Брајева ретка. То су Химс Браиле едге са 40 словних ћелија.

Рад са студентима са оштећењем слуха

За студенте са оштећењем слуха располажемо радио системом којим могу појачати глас предавача, а истовремено га могу и снимати и касније поново преслушавати. Центар посједује и пет индукционих петљи којима особе са оштећењем слуха могу појачати гласове свих присутних у учионици или амфитеатру изолујући сву непотребну буку.

 

Учионица са асистивном опремом

Центар посједује просторију са горе наведеном асистивном опремом и два квалитетна рачунара опремљена са говорним програмима и синтетизаторима говора за јужнословенске језике. Такође посједујемо и паметну таблу којом је могуће сав нацртани или написани садржај сачувати на рачунар и касније користити. Сву ову опрему је могуће користитити у току радног времена Центра, а у неким случајевима, опрему која је преносива, студент може да изнајми.