Слика са научног скупа

На слици су учесници скупа.