Универзитет примијењених наука из Есена (Њемачка), заједно са фондацијом „FAIRNETZEN’’, додијелиће за календарску 2021. годину до 50 стипендија у износу
од 200 евра (једнократно, противвриједност у КМ) студентима I и II циклуса свих факултета Универзитета у Бањој Луци, осим студентима који су већ били корисници
стипендије ,,WELT DER WUNDER’’ или ,,FAIRNETZEN’’.

Заинтересовани студенти треба да доставе пријаву и пропратну документацију којом ће доказати наводе из пријаве.

Уз пријаву, која је на енглеском језику и коју можете да преузмете
овдје,
неопходно је доставити:

  1. кратку биографију на енглеском језику у којој је посебно важно детаљно описати социјални статус студента;
  2. фотографију;
  3. доказ о наведеном социјалном статусу (стању социјалне потребе) студента (нпр. чек од пензије, љекарски налази о болести родитеља или студента, доказ
    о инвалидности родитеља или студента, потврда о незапослености родитеља, доказ да је студент дијете без једног или оба родитеља, потврда центра за социјални
    рад о кориштењу социјалне помоћи и др.);
  4. доказ о успјеху студента (увјерење о просјеку оцјена у досадашњем студију);
  5. инструкцију банке за уплату стипендије на рачун у конвертибилним маркама – број жиро рачуна (уплате се врше са домаћег рачуна).

Документи под тачкама 3, 4. и 5. достављају се само на српском језику.

Коначну листу корисника стипендије утврдиће донатори из Њемачке након разматрања приспјелих пријава и обављених разговора са кандидатима.

Предност ће имати успјешнији студенти слабијег социјално-економског статуса.

Исплата стипендија ће се вршити у другој половини фебруара 2021. године.

Пријаве и документација подносе се путем електронске поште, на адресу:
djordje.kenjalo@unibl.org
најкасније до 30.10.2020. године.

Izvor: https://unibl.org/sr/vesti/2020/08/fairnetzen-stipendije-za-studente-univerziteta-u-banjoj-luci