Обавјештавамо Вас да је у академској 2018/2019.години у Универзитетском центру за помоћ студентима са посебним потребама регистровано 49 студената са посебним потребама односно особа са инвалидитетом.

У студентским службама, на девет наших факултета, су регистровани студенти са инвалидитетом. Од  тога: на Академији умјетности 4 (четири) студента; Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет 4 (четири) студента; Економски факултет (два) студента; Електротехнички факултет (један) студент; Правни факултет 8 (осам) студената;

Технолошки факултет 4 (четири)студената; Факултет политичких наука 19 (деветнаест) студената; Филолошки факултет 4 (четири) студента; и Филозофски факуклтет 2 (два) студента.

По структури инвалидитета имамо 32 студента са тјелесним инвалидитетом (параплегије, церебрална парализа, дистрофија и други тјелесни недостаци), слијепих и слабовидих 12 студената,  глувих и наглувих 3 студента и 2 студента са тешким болестима (хемофилија, болест ендокриог система, панкреас).

Студенти са посебним потребама Универзитетског центра имају приступ Универзитетском центру на тај начин што је код Центра  постављена рампа, тако да је прилаз једноставан и лак.

У Згради гдје се налазе просторије Центра студенти могу користити обичне тоалете али су исти просторно широки тако студенти са колицима могу ући до тоалета.

Студенти могу користити двије просторије у којима се налази опрема тј. компјутери, лаптопи, таблети, индукцијске петље за глуве, Брајев штампач, Брајев редак и друга опрема која се налази у Универзитетском центру, а која је донирана из два међународна пројекта.

Студентима се на реверс издаје сва носива опрема: лаптопи, таблети, диктафони, микрофони, го про камере и друга опрема.

Центар је опремљен и са паметном таблом која је погодна за одржавање радионица, округлих столова или предавања када се одржавју у Универзитетском центру.

Архитеткотнске баријере за прилаз студентима са посебним потребама су ријешене на Факултету политичких наука, Филолошком факултету, Економском и Правном факултету. Дјелимично су приступачни сви факултети, осим Филозофског и Пољопривредног факултета.

На Пољопривредном факултету немамо студената са посебним потребама.

            Позивамо све наше студенте да се слободо обрате са питањима на које ћемо радо одговорити. Студенти нас могу контактирати путем е-маила, путем телефона и лично у простору Универзлитетског центра.

 

Информацију уредили:

  • Мира Макивић, дипл.правник, Руководилац Универзитетског центра за помоћ студентима са посебним потребама и
  • Саша Грбић, Стручни сарадник Центра.