Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске расписало је јавни конкурс за суфинансирање међународне размјене студената и академског особља. 

Суфинансирати се може:
1) одлазак редовних студената сва три циклуса студија са јавних високошколских
установа из Републике Српске ради студирања на високошколским установама у иностранству, као и ради обављања стручне студентске праксе у иностранству;
2) одлазак академског особља са јавних високошколских установа из Републике Српске у иностранство ради образовног и/или научноистраживачког, односно културноумјетничког рада на високошколским установама и/или у научноистраживачким, односно културноумјетничким установама у иностранству;
3) долазак студената сва три циклуса студија са акредитованих високошколских
установа из иностранства ради студирања на високошколским установама у Републици, као и ради обављања стручне студентске праксе на високошколским установама и/или у научноистраживачким установама, односно културноумјетничким установама у Републици Српској;
4) долазак академског особља са акредитованих високошколских установа из иностранства ради образовног и/или научноистраживачког, односно културноумјетничког рада на високошколским установама и/или у научноистраживачким, односно културно умјетничким установама у Републици Српској.

Конкурс је отворен до 26. априла 2022. године.

Више информација доступно је овдје.