Генерална скупштина Уједињених нација је 1992. године усвојила резолуцију којом је прогласила 3. децембар даном особа са инвалидитетом. Циљ је промоција проблема лица са инвалидитетом у широј друштвеној заједници, унапређење приступачног окружења за особе са инвалидитетом и отклањање информационо-комуникацијских баријера.

Образовање је једна од најбитнијих ставки у оспособљавању лица са инвалидитетом за живот. Приступачност високог образовања сваком члану друштва темељ је инклузивне образовне политике Европске Уније. Универзитет у Бањој Луци годинама уназад је оријентисан уклањању баријера како би будући студенти са инвалидитетом могли несметано приступити наставном процесу.

Наша обавеза у друштвеној заједници је да указујемо на недостатке и препреке у приступу високом образовању и убудуће.