У оквиру пројекта под називом „Транзиција студената са инвалидитетом од високог образовања до тржишта рада у Босни и Херцеговини, Србији и Црној Гори“, 29.и 30.марта 2018. године одржана је радионица са циљем да анализе тренутног стања и будућих планова реализације пројекта који је у току.

У оквиру радионице извршена је евалуација са партнерским универзитетима и дате су повратне информација о планираним пројектним активностма. Помоћу свот анализе разматрани су  планирани и постигнути резултати пројектних активности.

Такође се разговарало о специјалној мобилности студената са инвалидитетом и усаглашен је детаљан план рада са конкретним задацима и одговорностима.

Дискутовало се о процедурама, прегледима, корацима и акцијама које треба предузети да би се остварили циљеви пројекта.

Модераторице радионице биле су: Лефкотхеа Картасидоу са Универзитета Македонија из Грчке као и Катја Калуш из Њемачке са ДЕКРА Академије.

Фацилитаторице су биле  Катареина Капларски са Метрополитен Универзитета из Београда и Бојана Малишић са Универзитета из Подгорице.