Радионица у Врњачкој Бањи

На слици су учесници радионице.