Активности универзитетског центра у вези пројекта под називом: „Транзиција студената са инвалидитетом од високог образовања до тржишта рада“

 У оквиру  ЕРАСМУС+ пројекта под насловом „Транзиција студената са инвалидитетом од високог образовања до тржишта рада у БиХ, Србији и Црној Гори (School-to-Work Transition for Higher Education Students with Disabilities in Serbia, Bosnia & Herzegovina and Montenegro, акроним: Trans2Work)  одржана је дводневна радионица у Берлину.

Дана 23. и 24. 2. 2018. године  у БЕРЛИНУ се догодила дводневна радионица за све судионике пројекта.

Тема радионице је била еваулација цијлог пројекта уз претстављање концепта осигурања квалитета; Такође је извршена унутрашња евалуација и дат је резиме укупних резултата интерне евалуације и размишљања као и екстерна евалуација Транс2Ворк. Урађена је и евалуација базе података / са СВОТ анализом.

Радионицу је водила Катја Калуш,  испред  организације ДЕКРА из Берлина, као домаћин радионице, са Kлаудиа Бал и Томиславом Нововићем испред SeConS.

У оквиру Пројекта већ су обезбјеђена сретства за опрему и размјену студената. Испред нашег Универзитета у Бањој Луци одобрена је размјена за шест студената.

Пројектни тим који је присуствовао радионици били су: проф. др Дражанко Јоргић, координатор пројекта, проф. др Бране Микановић, декан Филозофског факултета, Мира Макивић, руководилац Универзитетског центра за помоћ студентима са посебним потребама, и менторице пројекта: др Маргарета Скопљак, мр Љиљана Јерковић  и ма Тања Глишић.

На фотографијама се види пројектни тим који је присуствовао радионици и други учесници радионице, уз неколико фотографија панораме Берлина, фотографисане са тв торња и испред Брандебуршке капије.