Поштовани,

Обавјештавамо вас да je Комисија извршила избор студената који иду у размјену, према Конкурсу за стипендирану праксу за студенте са инвалидитетом, који
је објављен 10.11.2017. године.

Именована комисија  је одлучила и изабрала да у размјену иду студенти:

ДЕЈАН ГРГИЋ;

ЖЕЉКО БЛАТЕШИЋ;

СЛАЂАНА КАЈКУТ;

АМАР ТОПЛИЋ;

МИЛАДИНКА МИЈАТОВИЋ и

НИКОЛИНА КРЕМЕНОВИЋ.

Предмет конкурса је био реализација пројекта Trans2work који је осмишљен са циљем остваривања једнаких могућности, инклузије и подршке студентима са инвалидитетом
на високошколским установама у Босни и Херцеговини, Србији и Црној Гори, ради њихове конкуренстности на тржишту рада.

КОМИСИЈА:

Проф. др Драженко Јоргић

Мира Макивић, дипл.правник

Саша Грбић, проф.српског и књижевности