Према Конкурсу за стипендирану праксу за студенте са инвалидитетом,
који је објављен 10.11.2017. године, Комисија  извршила избор студената који иду у размјену како слиједи:

ДЕЈАН ГРГИЋ

ЖЕЉКО БЛАТЕШИЋ

СЛАЂАНА КАЈКУТ

АМАР ТОПЛИЋ

МИЛАДИНКА МИЈАТОВИЋ

НИКОЛИНА КРЕМЕНОВИЋ.

Предмет конкурса је био реализација пројекта Trans2work који је осмишљен са циљем остваривања једнаких могућности, инклузије и подршке студентима са инвалидитетом на високошколским установама у Босни и Херцеговини, Србији и Црној Гори, ради њихове конкуренстности на тржишту рада.

КОМИСИЈА:

Проф. др Драженко Јоргић

Мира Макивић, дипл.правник

Саша Грбић, проф.српског и књижевности