У Универзитетском  центру за помоћ студентима са посебним потребама  одржан је састанак са Удружењем младих са инвалидитетом„ИнфоПарт“.

Састанак је организован у циљу интензивирања сарадње Центра и Удружења омладине са инвалидитетом кроз различите активности и иницијативе о којима је разговарано. 

Вера Бошковић је упознала студенте са радом Удружења младих са инвалидитетом, те их информисала о свим видовим подршке коју могу добити у ИнфоПарт-у. 

На инфо-радиоици разговарало се о будућим пројектима у којем ће узети учешћа студенти који су корисници Универзитетског центра. Фокус би био на пројектима који се односе на обуку студената за писање пројеката, те јачању предузетничких вјештина.

Разговарало се и о  пројекту  који би се био реализован у сарадњи са Градом Бања Лука, а крајњи циљ би била израда модула за звучне семафоре. Учешће у пројекту би узели и студенти Електротетхничког факултета Универзитета у Бањој Луци. 

Такође је договорено да се у сарадњи са студентима Електротехничког факултета, који су уједно корисници Универзитетског центра и волонтери Инфопарта, приступи прилагођавању апликације за јавни градски превоз Moveit (крени).