Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, Студијски програм педагогије је у оквиру пројекта под називом „ERASMUS+пројекта „Транзиција студената са инвалидитетом од високог образовања до тржишта рада у Босни и Херцеговини, Србији и Црној Гори“  организовao  мултидисциплинарни научни скуп под називом „Инклузија студената са инвалидитетом“.

Научни скуп је одржан 19.03.2018. год. у просторијама Филозофског факултета.

Тематске области скупа  биле су:

1.  Педагошко-психолошке основе инклузије студената са инвалидитетом,

2.  Социјална инклузија студената са инвалидитетом,

3.  Информационо-асистивне технологије у образовању студената са инвалидитетом

4.  Архитектонске баријере у установама високог образовања.

На научном скупу учешћа су узели и представници Универзитетског центра за помоћ студентима са инвалидитетом. Мира Макивић, руководилац Универзитетског центра презентовала је рад под називом „Правни аспекти инклузије – као одговора на искључивање и маргинализацију“.