Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, Студијски програм педагогије је у оквиру пројекта под називом „ERASMUS+пројекта „Транзиција студената са инвалидитетом од високог образовања до тржишта рада у Босни и Херцеговини, Србији и Црној Гори“  организовao  је мултидисциплинарни научни скуп под називом „Инклузија студената са инвалидитетом“.

Научни скуп је одржан 19.03.2018. год. у просторијама Филозофског факултета.

Тематске области скупа  биле су:

1.         Педагошко-психолошке основе инклузије студената са инвалидитетом,

2.         Социјална инклузија студената са инвалидитетом,

3.         Информационо-асистивне технологије у образовању студената са инвалидитетом и

4.         Архитектонске баријере у установама високог образовања.

На научном скупу учешћа су узели и претставници Универзитетског центра за помоћ студентима са инвалидитетом: Мира Макивић, руководилац Универзитетског центра, са рефератом под називом: Правни аспекти инклузије – као одговора на искључивање и маргинализацију.

На сајту се могу прочитати резимеи учесника научног скупа и погледати неколико фотографија.

Активно учешће у дискусији је узео и Саша Грбић, стручни сарадник Универзитетског центра.