Skip to main content

Објављен зборник радова

Корице зборника радова

  Поштовани читаоци, Пред вама је, на овом сајту, Зборник радова под насловом „Иклузија студената са инвалидитетом“ у издању Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци.

Одржан научни скуп у Бањој Луци

Научни скуп

Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, Студијски програм педагогије је у оквиру пројекта под називом „ERASMUS+пројекта „Транзиција студената са инвалидитетом од високог образовања до тржишта рада у Босни и Херцеговини,