Поштовани читаоци, Пред вама је, на овом сајту, Зборник радова под насловом „Иклузија студената са инвалидитетом“ у издању Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци. Зборник се налази у рубрици Публикације под одјелјком „Приручници за особље универзитета“.

Зборник је настао као резултат трогодишњег искуства на једном међународном пројекту у области високог образовања под акронимом „Trans2Work“.

Циљ пројекта је био да се  повећа обиим и интензитет укључености (инклузије) студената са инвалидитетом у високом образовању, али и изван њега.

Резултати прегледних и истраживачких студија показују да се с временом инклузија ових студената повећава и унапређује.

Ради рјешавања проблема неукључености и маргиализације студената са ивалидитеом, на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци је тим поводом, тачно на дан 19.3. 2018. Године, одржан интерни мултидисциплинарни научни скуп под  истим називом како је насловљен и Зборник радова који је пред вама.

Са прегледним и истраживачким студијама свој допринос овом скупу пружило је око десет аутора/коаутора. Аутори/коаутори су били са различитих факултета и других установа, а то су: Филозофски факултет, Факултет политичких наука, Електротехнички факултет, Министарство науке и технологије, Универзитетски центар за помоћ студентима са посебним потребама и други.

Феномен инклузије студената са инвалидитетом није само друштвени проблем него и научни. Због тога се овај феномен мора мултидисциплинарно научно проучавати и истраживати, ради чега је одржан научни скуп и ради чега је и издат овај Зборник радова.

Из наведених разлога,препоручујемо Вам читање корисних и научних радова из овог Зборника.

Информисала: Руководилац Универзитетског Центра за помоћ студентима са посебним потребама, Мира Макивић, дипл.правник