У оквиру пројекта „Trans2Work“ објављен је Зборник радова под називом „Иклузија студената са инвалидитетом“ чији је издавач  Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци.

Циљ пројекта је био да се  повећа обим и интензитет укључености (инклузије) студената са инвалидитетом у високом образовању, али и изван њега.

Ради рјешавања проблема неукључености и маргиализације студената са ивалидитеом, на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци тим поводом  је одржан интерни мултидисциплинарни научни скуп под називом Иклузија студената са инвалидитетом.

Са прегледним и истраживачким студијама свој допринос овом скупу пружило је око десет аутора/коаутора, а између осталих и Филозофски факултет, Факултет политичких наука, Електротехнички факултет, Министарство науке и технологије, Универзитетски центар за помоћ студентима са посебним потребама и други.