У просторијама  Универзитетског центра за подршку студентима са посебним потребама, у оквиру пројекта Trans2Work, одржана је Радионица на тему Садашње стање, могућности и понуде за интеграцију дипломираних студената на тржишту рада.

Радионицу је реализовала ХО Партнер у сарадњи са Универзитетским центром за подршку студентима са посебним потребама Универзитета у Бањој Луци.

Студенти и друга заинтересована лица, која су учествовала на радионици, су упознати са пројектним активностима.

У оквиру рада Радионице презентована је Web платформа за повезивање послодаваца и студената/особа са инвалидитетом, затим је извршена идентификација могућих побољшања и размјењена су искустава између учесника радионице, те је извршена размјена добрих пракси и искустава.

Радионицу су водиле Сања Малић, координатор пројекта  и Вера Бошковић, обје из ХО Партнер.

Сви пристуни су узели учешћа у раду Радионице и дали свој допринос ради израде програма и стратегија за интеграцију студената са инвалидитетом.