РАДИОНИЦА У УНИВЕРЗИТЕТСКОМ ЦЕНТРУ

Дана 25.6.2018.године у просторијама  Универзитетског центра за подршку студентима са посебним потребама, у оквиру пројекта Trans2Work, одржана је Радионица на тему Садашње стање, могућности и понуде за интеграцију дипломираних студената на тржишту рада.

Радионицу је реализовала ХО Партнер у сарадњи са Универзитетским центром за подршку студентима са посебним потребама Универзитета у Бањој Луци.

Циљеви Радионице су остварени: јер су се студенти који иду у размјену одазвали Радионици.

Сви студенти и други заинтересована лица су упознати са пројектним активностима.

У оквиру рада Радионице учињена је кратка презентација веб платформе за повезивање послодаваца и студената / особа са инвалидитетом, затим је извршена идентификација могућих побољшања и размјењена су искустава између учесника радионице, те је извршена размјена добрих пракси и искустава.

Радионицу су водиле Сања Малић, координатор пројекта  и Вера Бошковић, обје из ХО Партнер.

Сви пристуни су узели учешћа у раду Радионице и дали свој допринос ради израде програма и стратегија за интеграцију студената са инвалидитетом.

Можете погледати фотографије са одржане Радионице.

       Извјестила, руководилац Универзитетског центра

          за подршку стуедентима са посебним потребама,

                                 Мира Макивић, дипл.правник

Бања Лука, 26.6.2018.године