У оквиру пројекта „Јачање капацитета Центра за подршку студентима са посебним потребама–промовисање циљева Одрживог развоја (SDG) на Универзитету у Бањој Луци“ који је реализован у сарадњи са Фондом за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС, 28.09.2020. године у просторијама Центра одржана је радионица и презентација пројекта. Један од циљева пројекта је да се промовишу Циљеви одрживог развоја са посебним освртом на инклузивно и квалитетно образовање међу студентском популацијом.

Презентацији су присуствовали  представници Удружења младих са инвалидитетом „ИнфоПарт“, те сарадници из Канцеларије проректора за наставу и студентска питања и Центра за развој предузетништва и трансфер технологија УНИБЛ.