Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске објавило је 30. октобра 2020. године четири конкурса за додјелу стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија у Републици Српској и један конкурс за додјелу стипендија студентима студија у иностранству.

Студентима студија у Републици ће бити додијељено 1000 стипендија, док ће се студентима студија у иностранству додијелити 70 стипендија.

Конкурсом за додјелу стипендија у категорији успјешних студената првог, другог и трећег циклуса студија додијелиће се 654 стипендије, у категорији осталих студената првог циклуса студија ће се додијелити 312 стипендија, студентима са инвалидитетом првог, другог и трећег циклуса студија који остварују додатак за помоћ и његу другог лица додијелиће се 15 сипендија, док ће се студентима првог циклуса студија са пребивалиштем у изразито неразвијеним општинама Републике Српске додијелити 19 стипендија.

Стипендије за студиј у Републици се додјељују на 10 мјесеци. Мјесечни износ стипендије износи 200 марака и исплаћиваће се ускладу са расположивим средствима у буџету.

Министарство је у 2020. години додијелило 1000 стипендија студентима у Републици, а у буџету средства за те намјене износила су 2.000.000,00 марака. Реализација исплата стипендија за 2020. годину је у току и окончаће се до краја године. До октобра 2020. године исплаћено је седам стипендија.

Конкурси су објављени у дневном листу „Еуроблиц“, а биће отворени 20 дана од дана објављивања у „Еуроблицу“, тј. од 30. октобра 2020. године до 19. новембра 2020. године.

Више информација на линку
https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Konkursi/Konkursi_ministarstva/visokoob/Pages/default.aspx