Универзитет у Бањој Луци (УНИБЛ) суорганизатор је Међународног научног скупа „Образовање приступачно свимаˮ, који се 10. децембра 2022. године одржава на Филозофском факултету Универзитета у Сарајеву.

Конференцију која се организује поводом Међународног дана људских права могуће је пратити и у онлајн формату.

Програм конференције обухватиће тематска излагања о образовању приступачном свима, архитектонској приступачности у објектима за образовање, информационо-комуникационој приступачности у образовању и универзалном дизајну у образовању.

Поред УНИБЛ, организатори су Универзитет у Сарајеву, Универзитет у Источном Сарајеву, Свеучилиште у Мостару, Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Београду, кроз центре за подршку студентима са инвалидитетом. Ово је једна од првих заједничких активности на основу закљученог међууниверзитетског Споразума о разумијевању и заједничком раду на унапређењу услова студирања студената са инвалидитетом.