У оквиру ERASMUS+пројекта „Транзиција студената са инвалидитетом од високог образовања до тржишта рада у Босни и Херцеговини, Србији и Црној Гори (School-to-Work Transition for Higher Education Students with Disabilities in Serbia, Bosnia & Herzegovina and Montenegro, akronim: Trans2Work) р а с п и с у ј е   с е

 

Конкурс за стипендирану праксу за студенте са инвалидитетом

 

I  Предмет конкурса:

 

Предмет конкурса је реализација пројекта Trans2work који је осмишљен са циљем остваривања једнаких могућности, инклузије и подршке студентима са инвалидитетом на високошколским установама у Босни и Херцеговини, Србији и Црној Гори, ради њихове конкуренстности на тржишту рада.

Пројекат Trans2work је заснован на претпоставкама да студенти са инвалидитетом често имају ограничен приступ и успјех унутар високошколских установа што за посљедицу има ограничену могућност њиховог запошљавања.

Један од сегмената Пројекта је мобилност студената са инвалидитетом у земље у којима се реализује овај Пројекат са намјером да се омогући стручна пракса студентима са инвалидитетом. Више се може прочитати на страници: www.trans2work.eu.

Студенти који се одлуче пријавити и који буду изабрани биће примљени на један од слиједећих универзитета: Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Крагујевцу, Универзитет Метрополитен у Београду, Универзитет Црне Горе.

Стучна пракса ће бити реализована у трајању од два (2) мјесеца код послодавца у јавном и приватном сектору, у складу са облашћу коју пријављени студент студира.

 

II Услови за пријаву на конкурс:

 

На конкурс се могу пријавити сви студенти са инвалидитетом првог и другог циклуса (bachelor, master) са свих факуклтета Универзитета у Баљој Луци.

Износ стипедније у току праксе је 1.500,00 евра за два мјесеца боравка који подразумејвају трошкове живота.

Студенти добивају и путне трошкове у износу од  180,00 евра.

Здравствено осигурање се може реализовати путем породинчног љекара испуњавањем одређеног образсца који се овјерава у Фонду здравственог осигурања Републике Српске, о чему се сваки студент мора побринути лично.

Рок за пријаву је до 28. новембра 2017. године до16:00 часова.

 

III Потребна документа за пријаву су:

 

  1. CV са фотографијом (обавезно навести контакт адресу и телефон);
  2. Мотивацијско писмо;
  3. Препис оцјена или копија индекса;
  4. Копирана страница пасоша са личним подацима и фотографијом;

Сва документација треба бити скенирана у ПДФ формату са назначеним називом документа.

Сву тражену докукментацију заинтересовани достављају путем е-маила на адресу mira.makivic@unibl.org или sasa.grbic@unibl.org

 

IV Напомене:

 

По завршетку конкурса, Универзитетски центар за подршку студентима са инвалидитетом ће комисијски прегледати пријаве на овај конкурс, извршити провјеру достављене документације и извршити избор студената који ће моћи користити стручну праксу изван Универзитета у Бањој Луци.

Именована комисија од стране Универзитетског центра одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намјењених Универзитету у Бањој Луци.

Конкурс и резултати конкурса се објављују на званичној страници Универзитета у Бањој Луци и на страници Центра за подршку студентима са инвалидитетом.

Уговор о пракси (Learning Agreement Student mobility for Traineeship) са изабраним студентом се закључује након објављивања резултата конкруса.

 

Координатор пројекта:

Проф. др Драженко Јоргић,с.р.

 

 

Руководилац Универзитетског Центра

за студенте са посебнимпотребама:

Мира Макивић, дипл.правник

Р Е К Т О Р,  в.д.

Проф. др Радослав Гајанин

 

 

 

e-маил: drazenko.jorgic@ff.unibl.org

mira.makivic@unibl.org

 

Бања Лука, 14.11.2017. године